pREZEnTační videa

každý proces, výrobek, postup, prostor, technologie atd. vypráví svůj příběh. Naším úkolem je co nejlépe jej zaznamenat